Grupo de Goberno

GRUPO DE GOBERNO

 

 

Ricardo

SR. RICARDO SANCHEZ OROZA (Grupo Mixto) 

Alcalde, portavoz e  concelleiro de Transparencia e Participación Cidadá

 

 

Jesus

 

       SR. JESÚS VEIGA SABÍN (PP)

 

          Primeiro tenente de alcalde e concelleiro de Desenvolvemento Local, Plans, Vías e Obras e Emprego.

 

 

 

 

Fina

  

       SRA. JOSEFINA ROMEU PÉREZ (PP)

 

          Segunda tenente de alcalde e concelleira de de Benestar Social e Igualdade, Comercio e Turismo

 

 

 

 

Agustin

 

 

      SR. JOSÉ AGUSTÍN ANDRÉS ANDRÉS (PP)

 Terceiro tenente de alcalde e concelleiro de Urbanismo, Medio Ambiente, Contratación, Facenda e Persoal

 

 

Ana-Picos

       SRA. ANA ISABEL PICOS FREIJOMIL (PP)

Cuarta tenente de alcalde e concelleira de Educación e Cultura

 

 

Antonio-Doce  

SR. ANTONIO DOCE LOURIDO (PP)

Concelleiro de Medio Rural

 

 

Jose  

SR. JOSÉ PAZ CASAL (PP)

Concelleiro de Deportes e  Xuventude