Ordenanzas

Modificación de Ordenanza fical núm. 4 reguladora da taxa por recollida de lixo
2.7 MiB
269 Downloads
Details
Modificación de Ordenanza fical núm. 2 reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras.
136.7 KiB
319 Downloads
Details
Modificación de Ordenanza fical núm. 5 reguladora da taxa por alcantarillado, tratamento e depuración de augas residuais
2.7 MiB
194 Downloads
Details
Modificación de Ordenanza fical núm. 7 reguladora da taxa por licenzas de autotaxe e demais vehículos de aluguer
2.7 MiB
319 Downloads
Details
Modificación de Ordenanza fical núm. 10 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorias, materiais de construcción, escombros, valados e outros
2.7 MiB
130 Downloads
Details
Ordenafiscal10
Ordenafiscal10
ordenafiscal10.pdf
2.7 MiB
1988 Downloads
Details
Ordlimpieza
Ordlimpieza
ordlimpieza.pdf
91.8 KiB
417 Downloads
Details
Ordenafiscal30
Ordenafiscal30
ordenafiscal30.pdf
591.9 KiB
869 Downloads
Details

ORDENANZAS FISCALES