Ordenanzas

Modificación de Ordenanza fical núm. 4 reguladora da taxa por recollida de lixo
2.7 MiB
247 Downloads
Details
Modificación de Ordenanza fical núm. 2 reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras.
136.7 KiB
295 Downloads
Details
Modificación de Ordenanza fical núm. 5 reguladora da taxa por alcantarillado, tratamento e depuración de augas residuais
2.7 MiB
181 Downloads
Details
Modificación de Ordenanza fical núm. 7 reguladora da taxa por licenzas de autotaxe e demais vehículos de aluguer
2.7 MiB
297 Downloads
Details
Modificación de Ordenanza fical núm. 10 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorias, materiais de construcción, escombros, valados e outros
2.7 MiB
121 Downloads
Details
Ordenafiscal10
Ordenafiscal10
ordenafiscal10.pdf
2.7 MiB
1806 Downloads
Details
Ordlimpieza
Ordlimpieza
ordlimpieza.pdf
91.8 KiB
390 Downloads
Details
Ordenafiscal30
Ordenafiscal30
ordenafiscal30.pdf
591.9 KiB
819 Downloads
Details

ORDENANZAS FISCALES