PLAN COMPLEMENTARIO DO POS 2016

POS 2016 (Plan de Obras e Servizos 2016)


Afirmado cunetas Bollo, Perbes, Vigo, Bra, Miño


Asfaltado cuneta Bollo

PAVIMENTACIÓN CAMINO REAL BOLLO

PAVIMENTACION PERBES ARBOSA

REAFIRMADO EN VIGO

REAFIRMADO Y CUNETAS EN BRA-REGUEIRA

REPARACION FIRME EN EL FONDAL

RED SUMIDEROS Y REAFIRMADO CALLE REGUEIRO MIÑO

PAVIMENTACIÓN DE VIAIS MUNICIPAIS EN CACHUFEIRA, VIGO E POUSADOIRA - PARROQUIA DE CALLOBRE


Afirmado vial Torre A Corredoira


AFIRMADO VIAL TORRE A CORREDOIRA


Complementario


AFIRMADO DE VIAL RIBEIRA-BAÑOBRE